یکشنبه 01/9/13

حضور نماینده ولی فقیه در ارتش در موسسه نورالثقلین

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ورئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ظهر امروز طی جلسه ای که با هماهنگ مدیریت ارتباطات موسسه انجام شده بود باتفاق هیئت همراه در موسسه نورالثقلین حضور بهم رساندند.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام دکتر محمد حاجی ابوالقاسم رئیس هیئت مدیره موسسه ،حجت الاسلام دکتر محمد خامه گر عضو هیئت مدیره و هیئت علمی موسسه و مدیران کارگروه هاو مراکز موسسه نورالثقلین برگزار شد به بیان تاریخچه و معرفی دستاوردهای موسسه نورالثقلین طی سالهای گذشته پرداخته شد

در این جلسه به نتایج خوبی دستیافته شد که از جمله آن همکاری موسسه نورالثقلین در زمینه های فرهنگی مورد نیاز سازمان عقیدتی سیاسی میباشد.

در پایان جناب حجت الاسلام آل هاشم با قدر دانی از فعالیتهای انجام شده در موسسه نورالثقلین ابراز امیدواری کرد که در موضوعات مورد نیاز آن سازمان با موسسه نورالثقلین همکاری نمایند.

حضور نماینده ولی فقیه در ارتش در موسسه نورالثقلین

حجت الاسلام والمسلمین آل هاشم نماینده ولی فقیه در ارتش جمهوری اسلامی ورئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش ظهر امروز طی جلسه ای که با هماهنگ مدیریت ارتباطات موسسه انجام شده بود باتفاق هیئت همراه در موسسه نورالثقلین حضور بهم رساندند.

در این جلسه که با حضور حجت الاسلام دکتر محمد حاجی ابوالقاسم رئیس هیئت مدیره موسسه ،حجت الاسلام دکتر محمد خامه گر عضو هیئت مدیره و هیئت علمی موسسه و مدیران کارگروه هاو مراکز موسسه نورالثقلین برگزار شد به بیان تاریخچه و معرفی دستاوردهای موسسه نورالثقلین طی سالهای گذشته پرداخته شد

در این جلسه به نتایج خوبی دستیافته شد که از جمله آن همکاری موسسه نورالثقلین در زمینه های فرهنگی مورد نیاز سازمان عقیدتی سیاسی میباشد.

در پایان جناب حجت الاسلام آل هاشم با قدر دانی از فعالیتهای انجام شده در موسسه نورالثقلین ابراز امیدواری کرد که در موضوعات مورد نیاز آن سازمان با موسسه نورالثقلین همکاری نمایند.