یکشنبه 01/9/13

دوره مجازی تربیت مربی حفظ قرآن کریم

موسسه نورالثقلین قم تحت نظر استاد حاج ابوالقاسم برگزار می کند.

دوره های مجازی تربیت مربی حفظ قرآن کریم

_دوره با استفاده از اساتید طراز اول کشور برگزار می شود

_با اعطاء گواهینامه

_ دوره به صورت مجازی بوده و با استفاده از نرم افزارهای ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد.

_کلاس ها هر روز در دو جلسه برگزار شده و دو هفته طول خواهد کشید
هفته سوم برگزاری آزمون و اتمام دوره خواهد بود.

_هزینه دوره مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می باشد.

_شرط شرکت، حفظ ۵ جزء و سن بالای ۱۷ سال می باشد.

_برای کسب اطلاعات بیشتر به شماره

989199747910

و برای ثبت نام و ارسال مدارک به شماره

989365897290
از روشهای زیر درخواست خود را اعلام فرمایید.

👈 ایتا
https://eitaa.com/nursagalayn

👈 سروش
http://sapp.ir/nursagalayn

👈 تلگرام

https://telegram.me/nursagalayn

دوره مجازی تربیت مربی حفظ قرآن کریم

موسسه نورالثقلین قم تحت نظر استاد حاج ابوالقاسم برگزار می کند.

دوره های مجازی تربیت مربی حفظ قرآن کریم

_دوره با استفاده از اساتید طراز اول کشور برگزار می شود

_با اعطاء گواهینامه

_ دوره به صورت مجازی بوده و با استفاده از نرم افزارهای ویدئوکنفرانس برگزار خواهد شد.

_کلاس ها هر روز در دو جلسه برگزار شده و دو هفته طول خواهد کشید
هفته سوم برگزاری آزمون و اتمام دوره خواهد بود.

_هزینه دوره مبلغ ۲۰۰ هزار تومان می باشد.

_شرط شرکت، حفظ ۵ جزء و سن بالای ۱۷ سال می باشد.

_برای کسب اطلاعات بیشتر به شماره

989199747910

و برای ثبت نام و ارسال مدارک به شماره

989365897290
از روشهای زیر درخواست خود را اعلام فرمایید.

👈 ایتا
https://eitaa.com/nursagalayn

👈 سروش
http://sapp.ir/nursagalayn

👈 تلگرام

https://telegram.me/nursagalayn