دوشنبه 98/11/7

مصحف معین ( قرآن کریم به همراه راهن...

تهیه شده توسط گروه حفظ موسسه فرهنگی قرآن وعترت نورالثقلین

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین 1397/9/1

جلسه دوره های هیئت مدیره موسسه در اول آذر ماه 1397

برگزاری نشست اعضای موسسه

نشست هفتگی اعضاءموسسه نورالثقلین 5 شنبه 8 بهمن ماه

حضور نماینده ولی فقیه در ارتش در موسسه نورالثقلین

جلسه هیئت علمی موسسه با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم

مشق نور (دفتر کمک آموزشی حفظ قرآن ک...

مشق نور(دفترکمک آموزشی حفظ قرآن کریم)توسط مرکز نشرآیه نور به چاپ رسید.

آغاز دوره های تدبر در احادیث اهل بیت(علیهم السلام)

با عنایت اهل بیت علیهم السلام دوره عمومی تدبر در احادیث اهل بیت علیهم السلام آغاز شد.

ثبت نام دوره های تدبر در احادیث اهل...

به همت گروه حدیث موسسه نورالثقلین درراستای ترویچ معارف اهل بیت علیهم السلام

چاپ دوم کتاب ذکر مبارک به بازار آمد

جلد اول کتاب ذکر مبارک که تیرماه سال 1393 چاپ اول خود را تجربه کرده بود مجددا به چاپ رسید.

  • صفحه 1 از 2
  • 1
  • 2

مصحف معین ( قرآن کریم به همراه راهن...

تهیه شده توسط گروه حفظ موسسه فرهنگی قرآن وعترت نورالثقلین

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین 1397/9/1

جلسه دوره های هیئت مدیره موسسه در اول آذر ماه 1397

برگزاری نشست اعضای موسسه

نشست هفتگی اعضاءموسسه نورالثقلین 5 شنبه 8 بهمن ماه

حضور نماینده ولی فقیه در ارتش در موسسه نورالثقلین

جلسه هیئت علمی موسسه با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم

مشق نور (دفتر کمک آموزشی حفظ قرآن ک...

مشق نور(دفترکمک آموزشی حفظ قرآن کریم)توسط مرکز نشرآیه نور به چاپ رسید.

آغاز دوره های تدبر در احادیث اهل بیت(علیهم السلام)

با عنایت اهل بیت علیهم السلام دوره عمومی تدبر در احادیث اهل بیت علیهم السلام آغاز شد.

ثبت نام دوره های تدبر در احادیث اهل...

به همت گروه حدیث موسسه نورالثقلین درراستای ترویچ معارف اهل بیت علیهم السلام

چاپ دوم کتاب ذکر مبارک به بازار آمد

جلد اول کتاب ذکر مبارک که تیرماه سال 1393 چاپ اول خود را تجربه کرده بود مجددا به چاپ رسید.