یکشنبه 98/3/26

تشکیل کمیته به روزرسانی سالنامه 95 در موسسه نورالثقلین

درجلسه ای که روز سه شنبه هشتم دیماه 1394 با حضور مدیر عامل و مدیران کارگوه های تخصصی در موسسه نورالثقلین مصادف با میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم برگزار گردید مقرر شد سالنامه های 1395 با موضوعات حافظان و تهذیب که طی سنوات قبل توسط موسسه تولید و در اختیار علاقمندان قرار میگرفت از نظر محتوایی به روز رسانی شده وهرچه سریعتر جهت چاپ به مرکز نشر آیه نور تحویل داده شود
علاوه برآن طبق درخواست یکی از مراکز قرآنی مقرر شد سالنامه ای صرفا با رویکرد مطالعات عمومی قرآنی تهیه و به چاپ برسد.

تشکیل کمیته به روزرسانی سالنامه 95 در موسسه نورالثقلین

درجلسه ای که روز سه شنبه هشتم دیماه 1394 با حضور مدیر عامل و مدیران کارگوه های تخصصی در موسسه نورالثقلین مصادف با میلاد با سعادت نبی مکرم اسلام صلی الله علیه وآله وسلم برگزار گردید مقرر شد سالنامه های 1395 با موضوعات حافظان و تهذیب که طی سنوات قبل توسط موسسه تولید و در اختیار علاقمندان قرار میگرفت از نظر محتوایی به روز رسانی شده وهرچه سریعتر جهت چاپ به مرکز نشر آیه نور تحویل داده شود
علاوه برآن طبق درخواست یکی از مراکز قرآنی مقرر شد سالنامه ای صرفا با رویکرد مطالعات عمومی قرآنی تهیه و به چاپ برسد.