چهارشنبه 98/4/26

حمیدرضا عباسی قاری بین المللی قرآن کریم از میان ما پر کشید

حمیدرضا عباسی متولد 1355 زنجان است. وی مقام چهارم مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی و مقام سوم مسابقات بین‌المللی قرآن کویت را در کارنامه دارد. عباسی قاری قرآن حرم امام رضا(ع) بود و این امر را بزرگترین افتخار زندگی خود می‌دانست.
این قاری مشهدی چندی پیش در راه بازگشت از مسابقات قرآن بسیج سمنان براثر سانحه تصادف به کما رفته بود که دقایقی پیش بدرود حیات گفت.
موسسه فرهنگی قرآن وعترت نورالثقلین این ضایعه دردناک را به خانواده ایشان و جامعه قرآنی تسلیت می گوید.

حمیدرضا عباسی قاری بین المللی قرآن کریم از میان ما پر کشید

حمیدرضا عباسی متولد 1355 زنجان است. وی مقام چهارم مسابقات بین‌المللی قرآن مالزی و مقام سوم مسابقات بین‌المللی قرآن کویت را در کارنامه دارد. عباسی قاری قرآن حرم امام رضا(ع) بود و این امر را بزرگترین افتخار زندگی خود می‌دانست.
این قاری مشهدی چندی پیش در راه بازگشت از مسابقات قرآن بسیج سمنان براثر سانحه تصادف به کما رفته بود که دقایقی پیش بدرود حیات گفت.
موسسه فرهنگی قرآن وعترت نورالثقلین این ضایعه دردناک را به خانواده ایشان و جامعه قرآنی تسلیت می گوید.