سه شنبه 98/7/30

ثبت نام دوره های تدبر در احادیث اهل بیت (علیهم السلام)

گروه حدیث موسسه فرهنگی قرآن وعترت نورالثقلین درراستای ترویچ معارف اهل بیت علیهم السلام سلسله مباحث معرفت دینی با عنوان تدبر در احادیث اهل بیت علیهم السلام را آغاز نموده است.

این برنامه در سه موضوع برگزار میگردد:
1-توحید
2-ولایت و مقامات اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)
3-شیعه شناسی و مقامات شیعیان

به اطلاع میرساند جهت استفاده حداکثی علاقمندان به معارف اهل بیت علیهم السلام این دوره ها بصورت پاره وقت هفته ای یک جلسه در نوبت عصر انجام میپذیرد.

علاقه مندان جهت شرکت در دوره های مورد علاقه نام و نام خانوادگی خود را به سامانه پیامکی 30002365 ارسال نمایند.

ثبت نام دوره های تدبر در احادیث اهل بیت (علیهم السلام)

گروه حدیث موسسه فرهنگی قرآن وعترت نورالثقلین درراستای ترویچ معارف اهل بیت علیهم السلام سلسله مباحث معرفت دینی با عنوان تدبر در احادیث اهل بیت علیهم السلام را آغاز نموده است.

این برنامه در سه موضوع برگزار میگردد:
1-توحید
2-ولایت و مقامات اهل بیت عصمت و طهارت (علیهم السلام)
3-شیعه شناسی و مقامات شیعیان

به اطلاع میرساند جهت استفاده حداکثی علاقمندان به معارف اهل بیت علیهم السلام این دوره ها بصورت پاره وقت هفته ای یک جلسه در نوبت عصر انجام میپذیرد.

علاقه مندان جهت شرکت در دوره های مورد علاقه نام و نام خانوادگی خود را به سامانه پیامکی 30002365 ارسال نمایند.