دوشنبه 01/7/4

دوره مجازی تربیت مربی حفظ قرآن کریم

برگزاری دوره های مجازی تفسیر قرآن ک...

نحوه ثبت نام در رشته تفسیر و حفظ موضوعی مجازی

مصحف معین ( قرآن کریم به همراه راهن...

تهیه شده توسط گروه حفظ موسسه فرهنگی قرآن وعترت نورالثقلین

برگزاری جلسه هیئت مدیره موسسه نورالثقلین 1397/9/1

جلسه دوره های هیئت مدیره موسسه در اول آذر ماه 1397

برگزاری نشست اعضای موسسه

نشست هفتگی اعضاءموسسه نورالثقلین 5 شنبه 8 بهمن ماه

حضور نماینده ولی فقیه در ارتش در موسسه نورالثقلین

جلسه هیئت علمی موسسه با حجت الاسلام و المسلمین سید محمد علی آل هاشم

مشق نور (دفتر کمک آموزشی حفظ قرآن ک...

مشق نور(دفترکمک آموزشی حفظ قرآن کریم)توسط مرکز نشرآیه نور به چاپ رسید.